Ngay cả khi đổi mới hướng tới việc tạo ra cách sử dụng mới

Ngay cả khi đổi mới hướng tới việc tạo ra cách sử dụng mới, thị trường mới, nó vẫn phải dựa trên một ứng dụng cụ thể, rõ ràng, được thiết kế cẩn thận. Người đổi mới vẫn phải trả lời các câu hỏi: Nó sẽ thỏa mãn nhu cầu gì? Đâu là sản phẩm cuối cùng mà nó cung cấp cho thị trường?

4. Đổi mới hiệu quả không bao giờ phô trương. Chúng luôn nhắm vào một mục tiêu rất cụ thể. Chiếc xe điện ra đời dựa trên mục tiêu: làm sao để một phương tiện di chuyển thu hút điện năng khi đang chạy trên đường ray. Một mục tiêu tầm thường như làm sao nhét đầy hộp diêm một số lượng que diêm cho trước đã làm nền tảng cho quy trình nhét diêm vào hộp tự động, qua đó giúp một nhóm người Thụy Điển nắm giữ vị trí độc quyền về diêm trên phạm vi toàn thế giới trong suốt gần nửa thế kỷ. Những ý tưởng phô trương, những kế hoạch nhằm “cách mạng hóa ngành công nghiệp” chẳng mấy khi thành công.

fotolia_6659463_subscription_l-resized-600

Ngay cả khi đổi mới hướng tới việc tạo ra cách sử dụng mới

Đổi mới quy mô nhỏ còn đem lại một lợi thế quan trọng. Trong giai đoạn mới khởi nghiệp, nó sẽ cho phép người đổi mới sống sót mà không cần nhiều vốn liếng cũng như nhân lực. Nếu không, người đổi mới sẽ không có đủ thời gian sửa chữa, hoàn thiện, tái tổ chức, tái cơ cấu nhằm thích nghi với hoàn cảnh mới. Đổi mới hiếm khi thành công ngay lập tức. Chỉ với quy mô nhỏ, với đòi hỏi về vốn và nhân lực khiêm tốn, người đổi mới mới có thể tạo ra những thay đổi cần thiết.

About the author

thupt

View all posts